Kurs i stikktaklegging

Trysil bygdetun 15.–17. juni 2017

  • stikktakfliser-2.jpg

Kurset tar sikte på å gjøre deltageren i stand til å legge stikktak på egenhånd. Det blir også holdt foredrag om Stikktak­tradisjonen i Norge generelt og Trysil spesielt.

Kurset legger vekt på at håndverksteknikkene følger lokale tradisjoner slik at disse ikke forsvinner.

Torsdag 15/6: Kl. 17.00–21.00 på Trysil bygdetun.
Arild Teppen snakker om teori, stikktak i Norge/stikktak i Trysil, uttak av materialer, produksjon av stikker og legging av stikker. Valg av leggemåte på vårt objekt.

Vi har fått med oss Lars Gunnar Muruåsen som er en erfaren stikktaklegger fra Trysil til å fortelle om sin måte å legge stikktak på.

Fredag 16/6: Kl. 08.00–16.00

Til skogs for å finne egnet materiale til stikker. Etter lunsj, produksjon av stikker.

Lørdag 17/6: Kl. 08.00–16.00.
Trysil bygdetun, kursdeltagerne skal legge stikketak med furustikker på Ljørkoia fra Kvassberget på Trysil Bygdetun.

Det vil bli anledning til å se og lære av Lars Gunnar Muruåsen og hans arbeidslag som vil legge takstikker av gran på Kallkverna fra Rundfloen, dette skjer også på Bygdetunet.

  • Svartbekksæter-løa

Kurset blir arrangert av Anno Trysil Engerdal museum, ved Åge Broløkken.

Kurset er åpent for alle. Pris for kurset er kr 500,- inklusiv enkel bevertning.
For ansatte i Anno er det ingen kursavgift.

Påmelding og spørsmål til: Age.Brolokken@annomuseum.no
Mobil 480 66 817
Bindene påmelding og betaling, innen 1. juni.
Konto nr. blir oppgitt ved påmelding.
Påmelding etter første mann til mølla prinsippet, 10–12 deltagerplasser.

Oppmøte alle dager på Trysil bygdetun. Deltakerne må selv sørge for egnet arbeidstøy og noe håndverktøy

Muligheter for hytte/camping:
Trysilelva Camping
Trysil Hyttegrend