Å reparere et gammelt hus

05.05.2015

Kvenna vokser! Som en fugl Fønix stiger den opp fra murgolvet i byggehallen. Da det åttende omfaret var under arbeid, tok jeg bildene jeg legger ut i dag. Imellom den sjuende og åttende stokken på sideveggene skal golvbjelkene på plass, eller golvåsene som det kalles på laftehus. Da er 1. etasje i kvennhuset ferdig laftet. I denne etasjen er det ikke golv. Her skal vatnet komme inn via ei vassrenne som går gjennom et hull i veggen. Når vatnet treffer kvennkallen, går denne rundt og får fart på kvennsteinene som befinner seg i 2. etasje. Men nå foregriper jeg begivenhetene. Verken kvennkall eller kvennsteiner kommer på plass før kvennhuset er satt opp igjen på sin egentlige plass – på Solbakken – eller Trysil Bygdetun som er navnet i dag.

I dag viser jeg noen bilder av snedig reparasjonsarbeid på gamle stokker og kopiering av arbeidet en bonde gjorde for godt over 250 år sia. Å sette inn nye deler i gamle stokker krever handlag og god innsikt. Bildene viser hvordan Åge har reparert stokker som har råtnet i åras løp. Noen av stokkene har han måttet bytte ut helt. Og noen er gode nok som de er. De blir lagt nennsomt på plass i det gamle leiet eller i et nytt innhogg i en fersk stokk med godlukt!

 • Ny del på gammel stokk (Foto/Photo)
  1/2
  Trysil Engerdal museum
 • Reprasjon (Foto/Photo)
  2/2
  Trysil Engerdal museum

Nytt av gammelt. Stokken er halvt avsaget for å lage rom for golvbjelke som skal holde golvet mellom etasjene i kvennhuset. Den ytterste delen falt av da stokken ble tatt ned. Åge har laget en ny del av en gammel stokk. Som en ser, har han satt delene sammen ved hjelp av en metallbolt. Det kan en forsvare selv på museale hus, når reparasjonen ikke blir synlig.

Det andre bildet viser hvordan det må gjøres når reparasjonen er synlig – med en bolt av tre. Dimling kalles dette i Trysil og trebolten kalles dimmelpinne. Her var laftsknuten råtten, men resten av stokken var såpass bra at en reparasjon ble løsningen.

 • Utkraging i etasjeskillet (Foto/Photo)
  1/1
  Trysil Engerdal museum

Utkraging i etasjeskillet. Her ser vi at stokken er lagt en halv bredde utenfor veggen. Vi vet ikke hvorfor, men det er ved denne stokken det blir lagt golv til 2. etasje som vi ser på det neste bildet.

 • Hull med plass til gulvåser (Foto/Photo)
  1/2
  Trysil Engerdal museum
 • Modell og kopi (Foto/Photo)
  2/2
  Trysil Engerdal museum

Bildet øverst: Hullet skal gi rom for golvåsen som skal bære golvet mellom etasjene. Men den øverste stokken er råtten og må erstattes. På bildet under ser vi forrest den gamle stokken. Bak ligger den nye der Åge har hogd ut for laftet, og har igjen å hogge ut for golvåsen.