Hopp til hovedinnhold

Trysil Engerdal museum

  • bilde av bekken som renner gjennom tunet. Langs bekken sitter det flere barn og leker og studerer bekken.
    Barn ved bekken på Trysil bygdetun. Foto: Trysil Engerdal museum

Trysil Engerdal museum, som er en del av Anno museum, har drifts- og vedlikeholdsansvar for flere museumsanlegg i kommunene Trysil og Engerdal. 

Til sammen forvalter Trysil Engerdal museum rundt 100 bygninger, anlegg og installasjoner, 12.000 antikvariske  gjenstander, samt en betydelig samling av foto og arkivmateriale. Museets hovedattraksjoner er Blokkodden villmarksmuseum, Trysil bygdetun og Trysil skimuseum.

Til museet er det knyttet en fagstab på to personer med kontor i 2. etasje i Gammelskula i Trysil sentrum.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2