Hopp til hovedinnhold

Anno museum

Anno museum er et av Norges største museer og favner et bredt spekter av kultur- og naturhistorie med lokal, regional og nasjonal betydning. Museet ble etablert i 2009 som en sammenslåing av flere store og små museer i hele Hedmark, da under navnet Hedmark fylkesmuseum. Visjonen “Kunnskap om fortid – engasjement i samtid” er museets ledestjerne. Samlet utgjør museets utearealer landets største friluftsmuseum, og innebefatter den  største samlingen av antikvariske bygninger i Norge. Nærmere 230 000 besøker våre museer årlig.

Museet står for 128 årsverk og har en samling på ca 170 000 gjenstander, ca 500 kulturhistoriske bygninger og ca 4,3 millioner fotografier, hvorav en del er å finne i Digitalt museum. Museet er organisert som et aksjeselskap, hvor Hedmark fylkeskommune er største enkeltaksjonær med 35 % av aksjene, mens eierstiftelsene i museumsavdelingene har eierandeler av forskjellig størrelse.

Besøk Anno museum sine sider for å finne ut mer om våre mange museer.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2