Trysil historie- og museumslag

Trysil historie-og museumslag (THML) er et frivillig lag med lange tradisjoner på Trysil bygdetun.

 • Erikstugua (Foto/Photo)
  1/6
  Hilding Sponberg/Trysil historie- og museumslag (Bilde 1 av 6)
 • Tørbergsgutta (Foto/Photo)
  2/6
  Hilding Sponberg/Trysil historie- og museumslag (Bilde 2 av 6)
 • Monksteking (Foto/Photo)
  3/6
  Hilding Sponberg/Trysil historie- og museumslag (Bilde 3 av 6)
 • Knivsliping (Foto/Photo)
  4/6
  Hilding Sponberg/Trysil historie- og museumslag (Bilde 4 av 6)
 • Bygdetunet (Foto/Photo)
  5/6
  Hilding Sponberg/Trysil historie- og museumslag (Bilde 5 av 6)
 • Stompsteking (Foto/Photo)
  6/6
  Hilding Sponberg/Trysil historie- og museumslag (Bilde 6 av 6)

De representerer kontinuiteten i organisasjonen rundt tunet, fra Sven Moren sto i spissen for etableringen av bygdetunet i regi av ungdomslaget Trysalir i 1901 til i dag. Laget har skiftet navn noen ganger opp gjennom tiden, men har alltid vært samme laget og har stått som eiere av Trysil bygdetun, som regnes som Norges eldste bygdemuseum. Ved etablering av Anno museum, fant laget det riktig at Trysil kommune overtar eiendomsretten og inngår avtale med Anno om drift, vedlikehold og formidling. THML vil fortsatt være en viktig bidragsyter til kulturformidling rundt bygdetunet etter avtale med Anno og Trysil kommune.

THML ledes av et styre på fem personer. Lagets leder i dag er Hilding Sponberg, som forøvrig haren oldemor fra Skallen, som gården het før Trysil bygdetun ble etablert der.

THML arrangerer kulturdager på bygdetunet og bidrar med dugnadsarbeid. De jobber med å ta vare på Trysil-historie på flere plan: De gir årlig ut en historisk kalender(Trysilkalenderen), registrerer gamle stedsnavn (trysilnavn.no), rydder og merker gamleveger i utmarka og arrangerer kulturvandring på gamle stier.

THML har kontorer i Gammelskula i Trysil sentrum (Innbygda), der de ansatte i Anno Trysil Engerdal museum også har kontorer. Skimuseet i Trysil flytter også hit.